SPOT

Certain content is still being edited. Thank you for your understanding.

Proizvodnja in promet z obrambnimi proizvodi

Dejavnost proizvodnje in prometa z obrambnimi proizvodi lahko opravljajo gospodarske družbe, zavodi in samostojni podjetniki. Subjekti morajo predhodno pridobiti soglasje za proizvodnjo ali dovoljenje za promet z vojaškim orožjem in opremo.

 

Vojaško orožje in oprema, torej orožje, orožni sistemi, strelivo, vojaški eksplozivi, oprema in drugo, so končni proizvodi vojaškega značaja in namena, posebej oblikovani, razviti in proizvedeni izključno za vojaško uporabo. Mednje sodijo tudi bistveni deli, sklopi in podsklopi vojaškega orožja in opreme. Proizvodi se v isti obliki ne morejo uporabljati za civilne namene. 

 

Obrambni proizvodi so proizvodi, storitve in materiali, ki so tako kot vojaško orožje in oprema predmet mednarodne izvozne kontrole.

 

Dodatne informacije nudi svetovalna pisarna, odprta vsako sredo med 9. in 12. uro v poslovni stavbi Direktorata za logistiko, Vojkova ulica 59, Ljubljana. Termin lahko rezervirate na e-naslovu ales.nanut(at)mors.si ali na telefonski številki 030 710 889.

Kontaktne osebe

IME IN PRIIMEKNASLOVTELEFON / FAKSE NASLOV
mag. Aleš NANUTVojkova 59 1000 Ljubljana

(01) 471 2669 

030 710 889

Ales.Nanut(at)mors.si
Martin KRAPEŽVojkova 59 1000 Ljubljana

(01) 471 2612

030 711 379

Martin.Krapez(at)mors.si

Applies for SKD:

  • Defence activities O84.220
Last modified:
23. 3. 2022