SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

H49.500 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

  • transport plinov, vode, nafte in drugih tekočin, gošč in drugega blaga po cevovodih

Sem spada tudi

  • delovanje črpalnih postaj za cevovodni transport

Sem ne spada

  • distribucija naravnega ali industrijskega plina, pare ali vode, gl. 35.220, 35.300, 36.000
  • prevoz vode ali drugih tekočin s tovornjaki, gl. 49.410
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020