SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del

N77.400 Šifra SKD

Sem spada

 • dajanje uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
 • sprejemanje licenčnine ali drugih denarnih nadomestil za uporabo:
  • patentov
  • zaščitnih znakov
  • blagovnih znamk
  • franšiznih pogodb
  • podatkov o rudnih bogastvih

Sem ne spada

 • pridobivanje založniških pravic in izdajanje del, gl. 58 in 59
 • produkcija, reprodukcija in distribucija avtorsko zaščitenih knjig, filmov, programov ipd., gl. 58 in 59
 • dajanje nepremičnin v najem, gl. 68.200
 • dajanje opredmetenih sredstev v najem, gl. 77.1, 77.2, 77.3

SURS sem uvršča tudi

 • Blagovne znamke in franšize
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020