SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Sem spada

  •   dejavnost arhivov vseh vrst:
  •   ugotavljanje, zbiranje, evidentiranje in strokovno obdelovanje arhivskega gradiva
  •   konzerviranje in restavriranje arhivskega gradiva
  •   izdajanje prepisov, dokumentov in potrdil na podlagi dokumentov
  •   fotodokumentacija in filmski, televizijski arhivi, brez kinotek

SURS sem uvršča tudi

  •   Elektronsko arhiviranje dokumentov
  •   Hramba poslovne dokumentacije
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020