Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot

Sem spada

  •   dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter akvarijev
  •   dejavnost narodnih parkov, naravnih rezervatov, tudi rezervatov za divjad ipd.

Sem spada tudi

  •   varstvo in urejanje kraških jam in drugih naravnih vrednot

Sem ne spada

  •   urejanje vrtov in krajine, gl. 81.300
  •   dejavnosti, povezane s športnim lovom in ribolovom, gl. 93.190
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020