SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

S94.999 Šifra SKD

Sem spada

 •   dejavnost organizacij, ki niso povezane s političnimi strankami, vendar se ukvarjajo s skupnimi zadevami, z osveščanjem javnosti, političnim vplivanjem, zbiranjem sredstev ipd.:
 •   pobude meščanov ali protestna gibanja
 •   dejavnost gibanj za varstvo okolja in ekološka gibanja
 •   dejavnost organizacij, ki podpirajo drugje neomenjene skupne in izobraževalne namene
 •   dejavnost organizacij za zaščito in izboljšanje položaja posebnih skupin, npr. etničnih skupin in manjšin
 •   dejavnost rodoljubnih združenj, tudi združenj vojnih veteranov
 •   dejavnost društev upokojencev
 •   dejavnost posebnih interesnih skupin, kot so avtomobilski klubi, združenja potrošnikov ipd.
 •   dejavnost organizacij za družabnost, kot npr. rotary klubi, lions klubi, lože ipd.
 •   dejavnost združenj mladih, mladinska združenja, študentska združenja, klubi, bratovščine ipd.
 •   dejavnost združenj za kulturne ali rekreativne aktivnosti ali hobije, ki ne spadajo v šport in igre, npr. literarni klubi, klubi vrtičkarjev, filmski in foto klubi, glasbeni, umetniški klubi, klubi zbirateljev, karnevalski klubi ipd.

Sem spada tudi

 •   subvencioniranje s strani članskih organizacij

Sem ne spada

 •   karitativne dejavnost, kot npr. zbiranje denarja za socialno pomoč, gl. 88.991
 •   dejavnost poklicnih umetniških skupin ali organizacij, gl. 90.0
 •   dejavnost športnih klubov, gl. 93.120
 •   dejavnost strokovnih združenj, gl. 94.120
 •   dejavnost invalidskih organizacij, gl. 94.991

SURS sem uvršča tudi

 •   Dejavnost društva za zaščito živali
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020