Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

S94.999 Šifra SKD

Sem spada

 •   dejavnost organizacij, ki niso povezane s političnimi strankami, vendar se ukvarjajo s skupnimi zadevami, z osveščanjem javnosti, političnim vplivanjem, zbiranjem sredstev ipd.:
 •   pobude meščanov ali protestna gibanja
 •   dejavnost gibanj za varstvo okolja in ekološka gibanja
 •   dejavnost organizacij, ki podpirajo drugje neomenjene skupne in izobraževalne namene
 •   dejavnost organizacij za zaščito in izboljšanje položaja posebnih skupin, npr. etničnih skupin in manjšin
 •   dejavnost rodoljubnih združenj, tudi združenj vojnih veteranov
 •   dejavnost društev upokojencev
 •   dejavnost posebnih interesnih skupin, kot so avtomobilski klubi, združenja potrošnikov ipd.
 •   dejavnost organizacij za družabnost, kot npr. rotary klubi, lions klubi, lože ipd.
 •   dejavnost združenj mladih, mladinska združenja, študentska združenja, klubi, bratovščine ipd.
 •   dejavnost združenj za kulturne ali rekreativne aktivnosti ali hobije, ki ne spadajo v šport in igre, npr. literarni klubi, klubi vrtičkarjev, filmski in foto klubi, glasbeni, umetniški klubi, klubi zbirateljev, karnevalski klubi ipd.

Sem spada tudi

 •   subvencioniranje s strani članskih organizacij

Sem ne spada

 •   karitativne dejavnost, kot npr. zbiranje denarja za socialno pomoč, gl. 88.991
 •   dejavnost poklicnih umetniških skupin ali organizacij, gl. 90.0
 •   dejavnost športnih klubov, gl. 93.120
 •   dejavnost strokovnih združenj, gl. 94.120
 •   dejavnost invalidskih organizacij, gl. 94.991

SURS sem uvršča tudi

 •   Dejavnost društva za zaščito živali