Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnost holdingov

K64.200 Šifra SKD
V ta podrazred se razvršča dejavnost holdingov (obvladujočih finančnih družb) tj. enot, ki posedujejo naložbe (imajo obvladujoče deleže lastniškega kapitala) v skupini odvisnih kapitalskih družb in katerih glavna dejavnost je lastništvo skupine gospodarskih družb. Obvladujoče finančne družbe v tem podrazredu ne opravljajo nobenih drugih storitev za enote, v katerih imajo lastniški kapital, tj. ne vodijo ali upravljajo drugih enot.gl. 70.100

Sem ne spada

  • dejavnost uprav, aktivno vodenje družb in podjetij, strateško načrtovanje in odločanje,