SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnost obvezne socialne varnosti

O84.300 Šifra SKD

Sem spada

  •   financiranje in vodenje programov obvezne socialne varnosti:
  •   obveznega zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti, programov za nadomestila izgube dohodkov zaradi materinstva, začasne nesposobnosti za delo, vdovstva ipd.

Sem ne spada

  •   dejavnost neobveznega zavarovanja, gl. 65.110, 65.120
  •   dejavnost pokojninskih skladov, gl. 65.300
  •   socialno varstvo in socialno delo, gl. 88
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020