SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov

K64.300 Šifra SKD
V ta podrazred spadajo enote, ki so organizirane za združevanje vrednostnih papirjev ali drugih finančnih sredstev, brez upravljanja, v imenu delničarjev ali upravičencev. Portfelji so namenjeni doseganju določenih značilnosti finančnih naložb, kot so razpršitev, tveganje, donosnost, spremenljivost cen ipd. Te enote služijo z obrestmi, dividendami in drugimi finančnimi dohodki od premoženja, vendar imajo malo ali nič zaposlenih in nimajo prihodkov od prodaje storitev.

Sem spada

  • dejavnost odprtih investicijskih skladov
  • dejavnost zaprtih investicijskih skladov
  • dejavnost skrbniških skladov, nepremičninskih ali zastopniških računov, ki jih enote upravljajo v imenu upravičencev pod pogoji skrbniškega sporazuma, oporoke ali sporazuma o zastopanju

Sem ne spada

  • dejavnost skladov in skrbniških skladov, ki služijo s prodajo blaga ali storitev, gl. podrazred glede na njihovo glavno dejavnost
  • dejavnost obvladujočih finančnih družb, gl. 64.200
  • dejavnost pokojninskih skladov, gl. 65.300
  • upravljanje skladov, gl. 66.300
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020