SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

M70.100 Šifra SKD
V ta podrazred spada dejavnost sedežev podjetij, centraliziranih administrativnih uradov, uprav povezanih družb ipd., ki upravljajo, nadzorujejo in vodijo druge enote družb ali podjetij in ki se običajno ukvarjajo s strateškim ali organizacijskim načrtovanjem in imajo vlogo odločanja v družbi ali podjetju.

Sem ne spada

  • dejavnost holdingov, gl. 64.200
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020