SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

P85.530 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

  •   izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje za pridobitev dovoljenja za vožnjo avtomobila in drugih motornih vozil, pilotiranje letal, vodenje čolnov in ladij, razen za poklicne voznike oziroma za pridobitev javno veljavne izobrazbe oziroma naziva poklicne/strokovne izobrazbe ter strokovnih/znanstvenih naslovov

Sem ne spada

  •   izobraževanje poklicnih voznikov, gl. 85.320
  •   izobraževanje poklicnih kapitanov in pilotov, gl. 85.422

SURS sem uvršča tudi

  •   Izvajanje dejavnosti avtošole za kamione in avtomobile
  •   Dejavnost usposabljanja iz varne vožnje in ekonomične vožnje
  •   Inštruktor vožnje - storitve samostojnega učitelja vožnje avtomobila
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020