Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

J59.130 Šifra SKD
V ta podrazred spada distribucija kinematografskih in drugih filmov kinematografom, televizijskim mrežam in postajam ipd., ne glede na medij. Sem spada tudi trgovanje z filmskimi pravicami za filme, videotrakove in DVD-je.

Sem ne spada

  • razmnoževanje zvočnih in videozapisov iz izvirnikov, gl. 18.200
  • trgovina na debelo s posnetimi nosilci zapisa, gl. 46.430
  • trgovina na drobno s posnetimi nosilci zapisa, gl. 47.630
  • priprava kompletnih televizijskih programov in oddajanje, gl. 60.200
  • dejavnost agencij za angažiranje igralcev, gl. 74.900