SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži

D35.220 Šifra SKD

Sem spada

  • distribucija in oskrba s plinastimi gorivi vseh vrst po plinovodni mreži

Sem ne spada

  • gradnja in vzdrževanje plinovodov, gl. 42.210
  • transport plinov po plinovodih (razen distribucijskega omrežja), gl. 49.500

SURS sem uvršča tudi

  • Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020