Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

K66.190 Šifra SKD

Sem spada

 • pomožne dejavnosti finančnega posredništva, ki niso razvrščene drugam:
  • dejavnosti obdelave finančnih transakcij in dejavnosti poravnav, vključno s transakcijami s kreditnimi karticami
  • storitve svetovanja pri naložbah
  • dejavnosti svetovanja in posredništva pri hipotekah
  • storitve hrambe in skrbništva premoženja za plačilo ali po pogodbi (depozitni in fiduciarni posli)

Sem ne spada

 • dejavnosti zavarovalnih agentov in posrednikov, gl. 66.220
 • upravljanje finančnih skladov, gl. 66.300

SURS sem uvršča tudi

 • Posredovanje kreditov
 • Storitve plačevanja položnic pri trgovskih družbah
 • Plačevanje računov dobaviteljem s strani tretje osebe
 • Storitve plačilnega prometa
 • Svetovanje pri naložbah, storitve hrambe in skrbništva premoženja za plačilo ali po pogodbi, dejavnost posredovanja pri prodaji investicijskih skladov, posredovanje pri vlaganju v vzajemne sklade
 • Opravljenje servisnih storitev s področja leasing poslov (kot npr.: iskanje in komunikacija s strankami, informacijska in dokumentarna podpora poslovanju, sklepanje leasing pogodb po pooblastilu banke, spremljanje izvrševanja pogodbe, izterjava, kontakt z dobavitelji motornih vozil)
 • Forex trgovanje za male vlagatelje, za trgovanje z valutami, zlatom, srebrom (investicijsko zlato in srebro, oziroma terminske pogodbe) in nafto
 • Posredovanje potrošniških kreditov