SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

K66.190 Šifra SKD

Sem spada

 • pomožne dejavnosti finančnega posredništva, ki niso razvrščene drugam:
  • dejavnosti obdelave finančnih transakcij in dejavnosti poravnav, vključno s transakcijami s kreditnimi karticami
  • storitve svetovanja pri naložbah
  • dejavnosti svetovanja in posredništva pri hipotekah
  • storitve hrambe in skrbništva premoženja za plačilo ali po pogodbi (depozitni in fiduciarni posli)

Sem ne spada

 • dejavnosti zavarovalnih agentov in posrednikov, gl. 66.220
 • upravljanje finančnih skladov, gl. 66.300

SURS sem uvršča tudi

 • Posredovanje kreditov
 • Storitve plačevanja položnic pri trgovskih družbah
 • Plačevanje računov dobaviteljem s strani tretje osebe
 • Storitve plačilnega prometa
 • Svetovanje pri naložbah, storitve hrambe in skrbništva premoženja za plačilo ali po pogodbi, dejavnost posredovanja pri prodaji investicijskih skladov, posredovanje pri vlaganju v vzajemne sklade
 • Opravljenje servisnih storitev s področja leasing poslov (kot npr.: iskanje in komunikacija s strankami, informacijska in dokumentarna podpora poslovanju, sklepanje leasing pogodb po pooblastilu banke, spremljanje izvrševanja pogodbe, izterjava, kontakt z dobavitelji motornih vozil)
 • Forex trgovanje za male vlagatelje, za trgovanje z valutami, zlatom, srebrom (investicijsko zlato in srebro, oziroma terminske pogodbe) in nafto
 • Posredovanje potrošniških kreditov
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020