SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade

K66.290 Šifra SKD

Sem spada

  • dejavnosti, vključene v zavarovalništvo in pokojninske sklade ali so z njimi tesno povezane, razen finančnega posredništva in dejavnosti zavarovalniških agentov:
    • upravljanje rešenega premoženja
    • storitve aktuarjev

Sem ne spada

  • dejavnost reševanja plovil, gl. 52.220
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020