SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

K64.990 Šifra SKD

Sem spada

 • druge dejavnosti finančnih storitev, ki obsegajo predvsem distribucijo sredstev, različno od kreditiranja:
  • dejavnost odkupa terjatev (faktoring)
  • vpisovanje zamenjav (swapov), opcij in drugih instrumentov zavarovanja pred tveganjem
  • dejavnost družb, ki prodajajo police življenjskega zavarovanja drugih oseb
 • investicijske dejavnosti za lasten račun, kot pri družbah za upravljanje tveganega kapitala, investicijskih klubih ipd.

Sem ne spada

 • dajanje v finančni zakup, gl. 64.910
 • trgovanje z vrednostnimi papirji za tuj račun, gl. 66.120
 • poslovanje z nepremičninami, gl. 68
 • zbiranje terjatev brez odkupa, gl. 82.910
 • dajanje subvencij in dotacij s strani članskih organizacij, gl. 94.99

SURS sem uvršča tudi

 • Storitve plačilnega prometa
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020