Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Drugo kreditiranje

K64.920 Šifra SKD
Ta podrazred zajema finančno posredništvo, katerega predmet je dajanje kreditov s strani nedenarnih institucij. Krediti imajo lahko različne oblike, kot so posojila, hipoteke, kreditne kartice ipd.

Sem spada

  • dajanje potrošniških kreditov
  • financiranje mednarodne trgovine
  • zagotavljanje dolgoročnih posojil gospodarskim panogam s strani panožnih bank
  • posojanje denarja zunaj bančnega sistema
  • odobravanje kreditov za nakup stanovanjskih stavb s strani specializiranih nedepozitarnih institucij
  • dejavnost zastavljalnic in zastavljavcev

Sem ne spada

  • kreditiranje s strani denarnih institucij, gl. 64.190
  • operativni zakup, gl. 77, glede na vrsto zakupljenega blaga
  • dajanje subvencij in dotacij s strani članskih organizacij, gl. 94.99

SURS sem uvršča tudi

  • Storitev dajanja posojil družbe matere svojim odvisnim družbam in dajanje posojil med odvisnimi družbami