SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

M70.220 Šifra SKD

Sem spada

 • svetovanje, usmerjanje in operativna pomoč pri poslovnih zadevah in javnih storitvah
 • oblikovanje računovodskih sistemov, stroškovnih računovodstev, postopkov finančnega načrtovanja in kontrole
 • svetovanje in pomoč pri planiranju, organizaciji proizvodnje in dela in posredovanju informacij za podjetništvo in javne storitve
 • svetovanje na področju tržne in kadrovske politike
 • svetovanje s področja varstva pri delu

Sem ne spada

 • programiranje računalniških programov za računovodstvo, gl. 62.010
 • pravno svetovanje in zastopanje, gl. 69.10
 • računovodske, knjigovodske dejavnosti, gl. 69.200
 • lobiranje, gl. 70.210
 • arhitekturno, tehnično projektiranje in svetovanje, gl. 71.11, 71.129
 • svetovanje na področju varovanja okolja, gl. 74.900
 • svetovanje v zvezi s kadrovanjem, gl. 78.1
 • svetovanje s področja izobraževanja, gl. 85.600

SURS sem uvršča tudi

 • Pomoč pri ustanavljanju podjetij
 • Svetovanje in pomoč pri javnih naročilih
 • Posredovanje pri pridobivanju evropskih sredstev za pomoč podjetjem
 • Mednarodno (poslovno) svetovanje
 • Pomoč pri sklepanju poslov
 • Kontrola kakovosti končnih izdelkov in polizdelkov v proizvodnji
 • Svetovanje, usmerjanje in operativna pomoč podjetjem ali posameznikom pri poslovnih zadevah
 • Podpora logističnim centrom
 • Svetovanje, usmerjanje in operativna pomoč podjetjem pri poslovnih zadevah in javnih storitvah
 • Svetovanje pri prodaji vina
 • Opravljenje servisnih storitev s področja leasing poslov (kot npr.: iskanje in komunikacija s strankami, informacijska in dokumentarna podpora poslovanju, sklepanje leasing pogodb po pooblastilu banke, spremljanje izvrševanja pogodbe, izterjava, kontakt z dobavitelji motornih vozil)
 • Storitve svetovanja na področju razpisov
 • Storitve za urejanje posojil (neodvisno od posojilodajalca ali posojilojemalca)
 • Svetovanje v turizmu, hotelirstvu in gostinstvu
 • Storitve kontrole v proizvodnem procesu
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020