Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Drugo socialno varstvo z nastanitvijo

Sem spada

 •   socialno varstvo z nastanitvijo za druge osebe (razen duševno prizadetih, ostarelih in invalidnih oseb), ki niso v celoti sposobne skrbeti sami zase ali ne želijo živeti samostojno. Pri tem zdravstvena nega ali izobraževanje nista pomembna elementa
 •   dejavnost domov otrok brez staršev
 •   dejavnost zavetišč za brezdomce
 •   dejavnost varnih hiš
 •   dejavnost vzgojnih in prevzgojnih domov za mladostnike
 •   dejavnost rejniških družin

Sem ne spada

 •   izvajanje programov obvezne socialne varnosti, gl. 84.300
 •   dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego, gl. 87.100
 •   dejavnost ustanov za duševno prizadete in zasvojene, gl. 87.200
 •   dejavnost za posvojitev otrok, gl. 88.992
 •   začasna zatočišča za žrtve naravnih nesreč, gl. 88.991

SURS sem uvršča tudi

 •   Rejnice – storitve