SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

N82.190 Šifra SKD

Sem spada

 • priprava dokumentov, korekturno branje
 • tipkanje, oblikovanje besedil
 • pomožne tajniške storitve
 • prepisovanje dokumentov, pisanje pisem, povzetkov
 • naslavljanje in odpošiljanje pisem
 • fotokopiranje in drugo razmnoževanje gradiva brez tiskarskih storitev, kot so ofsetno tiskanje, namizno založništvo, priprava za tisk in objavo

Sem spada tudi

 • kopiranje načrtov

Sem ne spada

 • tiskanje, gl. 18.12
 • priprava tiskovnih sestavkov, gl. 18.13
 • naslavljanje in pošiljanje reklamnega gradiva po pošti, gl. 73.110
 • fotografska obdelava, gl. 74.200
 • specializirane storitve stenotipistov in stenografov, gl. 82.990

SURS sem uvršča tudi

 • Lektoriranje
 • Uničevanje dokumentov
 • Prijavljanje na razpise v imenu strank (priprava dokumentov)
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020