SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti

Sem spada

  • gojenje gozdov: obnova in varovanje sestojev, nega gozda (redčenje, čiščenje, spopolnjevanje)
  • varstvo gozda in varovalnih pasov
  • gojenje panjevcev in plantaž gozdnega drevja
  • dejavnost gozdnih drevesnic

Sem ne spada

  • gojenje božičnih drevesc, gl. 01.290
  • dejavnost drevesnic sadnega ali okrasnega drevja, gl. 01.300
  • nabiranje gozdnih sadežev in drugih gozdnih dobrin, gl. 02.300
  • proizvodnja lesnih sekancev, gl. 16.100

SURS sem uvršča tudi

  • Sajenje (pogozovanje) smrek
  • Sajenje sadik gozdnega drevja, varstvo pred divjadjo, obžetev v lahkih delovnih razmerah, priprava tal za naravno nasemenitev, druga nezahtevna dela z ročnim orodjem: podučitev s strani delavca, ki izpolnjuje pogoje za nego mladovja
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020