SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

F42.110 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem ne spada

 • zemeljska pripravljalna dela, gl. 43.120
 • inštaliranje električne razsvetljave in signalizacije, gl. 43.210
 • arhitekturno in gradbeno projektiranje, gl. 71.1
 • vodenje gradbenih projektov in svetovanje, gl. 71.129

SURS sem uvršča tudi

 • Gradnja cest
 • Postavitev začasne prometne signalizacije oz. cestne zapore
 • Montaža zaščitnih ograj ob cestah in avtocestah
 • Barvanje, označevanje parkirišč
 • Sanacija plazu ob lokalni cesti
 • Rezkanje asfalta s frezo
 • Izgradnja dvorišča
 • Barvanje cestnih talnih označb
 • Asfaltiranje cest, parkirišč, dvorišč in podobnih funkcionalnih površin
 • Dosip bankin - prevoz materiala, nasipavanje in ravnanje mletega asfalta in drobljenca

Sem spada

 • gradnja cest in drugih prometnih površin za cestni promet
 • urejanje, vzdrževanje javnih cest in poti ter površin za pešce
 • asfaltiranje, tlakovanje in druga površinska obdelava cestišč
 • barvanje in označevanje cestišč, parkirišč ipd.
 • postavljanje prometnih znakov, cestnih ograj, grbin
 • gradnja letaliških stez in ploščadi

Sem spada tudi

 • asfaltiranje in druga površinska obdelava parkirišč, dvorišč in podobnih funkcionalnih površin
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020