Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije

Sem spada

 • gradnja in vzdrževanje komunikacijskih in energetskih daljnovodov in distribucijskega omrežja ter napeljav do objekta
 • gradnja elektrarn

Sem ne spada

 • zemeljska pripravljalna dela, gl. 43.120
 • arhitekturno in gradbeno projektiranje, gl. 71.1
 • vodenje gradbenih projektov in svetovanje, gl. 71.129

SURS sem uvršča tudi

 • Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
 • Gradnja elektrarn (tudi sončnih)
 • Opravljanje revizijsko vzdrževalnih del na visokonapetostnih elektroenergetskih napravah v transformatorskih postajah
 • Meritve prenapetostnih relejev, meritve zaščit sončnih elektrarn, obremenitev, zaščite in ozemljitev, izolacijskih trdnosti kot del vzdrževanja omrežja za distribucijo električne energije
 • Gradnja, montaža vetrnih elektrarn
 • Sanacija/vzdrževanje stebrov na daljnovodih
 • Montaža hidromehanske opreme za elektrarne – če gre za gradnjo elektrarn
 • Gradnja bioplinarn
 • Izgradnja samostojnih objektov za proizvodnjo elektrike s sončnimi celicami (gradnja elektrarn)