Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije

Sem spada

 • gradnja in vzdrževanje komunikacijskih in energetskih daljnovodov in distribucijskega omrežja ter napeljav do objekta
 • gradnja elektrarn

Sem ne spada

 • zemeljska pripravljalna dela, gl. 43.120
 • arhitekturno in gradbeno projektiranje, gl. 71.1
 • vodenje gradbenih projektov in svetovanje, gl. 71.129

SURS sem uvršča tudi

 • Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
 • Gradnja elektrarn (tudi sončnih)
 • Opravljanje revizijsko vzdrževalnih del na visokonapetostnih elektroenergetskih napravah v transformatorskih postajah
 • Meritve prenapetostnih relejev, meritve zaščit sončnih elektrarn, obremenitev, zaščite in ozemljitev, izolacijskih trdnosti kot del vzdrževanja omrežja za distribucijo električne energije
 • Gradnja, montaža vetrnih elektrarn
 • Sanacija/vzdrževanje stebrov na daljnovodih
 • Montaža hidromehanske opreme za elektrarne – če gre za gradnjo elektrarn
 • Gradnja bioplinarn
 • Izgradnja samostojnih objektov za proizvodnjo elektrike s sončnimi celicami (gradnja elektrarn)
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020