SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

F41.200 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

 • gradnja stanovanjskih stavb:
  • enostanovanjskih stavb
  • večstanovanjskih stavb (kot so dvostanovanjske stavbe, bloki, stolpnice, stavbe z oskrbovanimi stanovanji ipd.)
  • stanovanjskih stavb za posebne namene (kot so domovi za starejše osebe, dijake, študente, begunski centri ipd.)
 • gradnja nestanovanjskih stavb vseh vrst:
  • gostinskih stavb (kot so hoteli, restavracije ipd.)
  • upravnih in pisarniških stavb
  • trgovskih in drugih stavb za storitvene dejavnosti
  • stavb za promet in za izvajanje elektronskih komunikacij (kot so postaje, terminali, RTV stavbe, garaže ipd.)
  • industrijskih stavb, delavnic, skladišč
  • stavb splošnega družbenega pomena (kot so kinodvorane, muzeji, knjižnice, šole, fakultete, bolnišnice, športne dvorane ipd.)
  • kmetijskih stavb ter stavb za opravljanje verskih obredov
 • postavljanje betonskih montažnih stavb

Sem spada tudi

 • prenavljanje in obnova stavb

Sem ne spada

 • postavljanje montažnih stavb, razen betonskih, gl. 16.230, 22.230, 25.110
 • gradnja elektrarn, gl. 42.220
 • gradnja industrijskih objektov, razen stavb, gl. 42.990
 • arhitekturno in gradbeno projektiranje, gl. 71.1
 • vodenje gradbenih projektov in svetovanje, gl. 71.129

SURS sem uvršča tudi

 • Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
 • Montaža lesenih stavb
 • Gradnja rastlinjakov
 • Gradnja industrijskih in obrtnih objektov; storitve od projektiranja do gradnje
 • Obnova silosov
 • Montaža oziroma postavitev kovinskih konstrukcij za različne objekte, tudi če gre za kompletno storitev postavitve konstrukcije skupaj z izdelavo ostrešja, fasado in vgradnjo oken in vrat
 • Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb s podizvajalci
 • Prenova in obnavljanje industrijskih stavb, delavnic, skladišč
 • Gradnja verskega objekta
 • Izgradnja brunarice
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020