Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Gradnja vodnih objektov

F42.910 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

 • gradnja:
  • plovnih poti, morskih in rečnih pristanišč, marin, zapornic
  • pregrad, nasipov ipd.
 • bagranje rečnega in morskega dna in podobna dela
 • podvodna dela

Sem ne spada

 • kopanje vodnjakov, gl. 42.210
 • drenaža kmetijskih zemljišč, gl. 43.120
 • arhitekturno in gradbeno projektiranje, gl. 71.1

SURS sem uvršča tudi

 • Gradnja vodnih objektov
 • Podvodna gradbena dela
 • Strojno in ročno čiščenje prodnatih zadrževalnikov na akumulacijskem bazenu ter strojna in ročna odstranitev naplavin in sedimentov v zadrževalniku ob rečnem prilivu
 • Strojno in ročno čiščenje struge
 • Izgradnja valobrana