Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Inštaliranje električnih napeljav in naprav

F43.210 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

 • električne inštalacije v stavbah in drugih objektih:
  • električne napeljave
  • telekomunikacijske napeljave
  • napeljave za računalniška omrežja, kabelsko televizijo, tudi z optičnimi kabli
  • napeljave za razsvetljavo
  • protivlomni in protipožarni alarmni sistemi
  • antenske naprave za stanovanjske stavbe, tudi satelitske antene
  • električna razsvetljava in signalizacija cest, letališč ipd.

Sem spada tudi

 • električna inštalacija za uporabo sončnih celic
 • vgrajevanje električnega talnega ogrevanja
 • priključevanje električnih gospodinjskih aparatov

Sem ne spada

 • gradnja električnih daljnovodov in električnega distribucijskega omrežja, gl. 42.220
 • nadzor protivlomnih ali protipožarnih sistemov, vključno z montažo, gl. 80.200
 • inštaliranje naprav za električno ogrevanje, gl. 43.220

SURS sem uvršča tudi

 • Inštaliranje električnih napeljav in naprav
 • Postavitev začasne prometne signalizacije oz. cestne zapore
 • Povezava konektorjev v stikalni omari
 • Montaža polnilnih postaj za električna vozila
 • Montaža alarmnih; videonadzornih sistemov; protivlomnih in protipožarnih alarmnih sistemov brez nadzora
 • Montaža števcev, stikalnih ur
 • Montaža in demontaža elektro omaric v okviru električnih inštalacij na objektu
 • Vgradnja javljalnikov ogljikovega monoksida
 • Menjave žarnice na kandelabru z avtodvigalom z delovno košaro
 • Montaža, popravila avtomatskih elektro hidravličnih potopnih stebričkov v peš coni
 • Popravilo stika na električni napeljavi
 • Montaža nadzornega sistema delovanja sončne elektrarne
 • Montaža in demontaža različnih svetlobnih teles
 • Prestavitev kamere (skupaj z inštalacijo) v trgovskem centru
 • Montaža kablov, anten, (wi-fi sistema)
 • Elektroinštalacijska dela na reklamnem panoju z led zaslonom
 • Polaganje UTP kabla
 • Popravila reflektorjev na mejnem prehodu s tovornim vozilom z dvigalom
 • Servis/vzdrževanje svetlobnih kupol - naprav za odvod dima in toplote (vzdrževanje protipožarnega sistema)
 • Montaža fotovoltaičnih celic in napeljave na obstoječe objekte
 • Montaža začasne gradbiščne elektro omarice
 • Polaganje zaščitnih cevi dovodnih elektro kablov do jaškov in ureditev električne instalacije na gradbiščnem kontejnerju
 • Namestitev ali zamenjava obračunske varovalke v »elektro omaricah« na merilnem mestu
 • Storitve menjave javne razsvetljave
 • Montaža sončnih fotocelic na obstoječe gradbene objekte
 • Popravila anten in antenskih reflektorjev vseh vrst in njihovih delov; delov radijskih ali televizijskih oddajnikov in televizijskih kamer