SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

J58.130 Šifra SKD
Ta podrazred zajema izdajanje časopisov, revij in periodike, tudi reklamnih časopisov in revij, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko. Lahko so v tiskani obliki ali na elektronskih medijih, tudi na internetu.

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem ne spada

  • dejavnost tiskovnih agencij, gl. 63.910

SURS sem uvršča tudi

  • Izdajanje časopisov
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020