SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

J58.110 Šifra SKD

Sem spada

  • izdajanje knjig, brošur, prospektov in podobnih publikacij, tudi slovarjev in enciklopedij
  • izdajanje atlasov, zemljevidov, načrtov ipd.
  • izdajanje knjig na zvočnih medijih
  • izdajanje publikacij na disketah in laserskih in podobnih ploščah
  • izdajanje knjig na internetu

Sem ne spada

  • proizvodnja globusov, gl. 32.990
  • izdajanje reklamnega materiala, gl. 58.190
  • izdajanje muzikalij, gl. 59.200
  • dejavnost samostojnih avtorjev, gl. 90.030

SURS sem uvršča tudi

  • Izdaja knjige
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020