Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Izvajanje univerzalne poštne storitve

H53.100 Šifra SKD
V ta podrazred spadajo dejavnosti v okviru izvajanja univerzalne poštne storitve, ki jih lahko izvaja en ali več izvajalcev. Dejavnosti vključujejo uporabo infrastrukture, potrebne za izvajanje univerzalne poštne storitve, in sicer kontaktne točke, sortirne centre in prevozne poti, namenjene sprejemu in dostavi poštnih pošiljk. Dostavljajo se pisemske pošiljke (pisma), dopisnice, tiskovine (časopisi, periodični tisk, reklamna sporočila itd.), mali paketi, blago ali dokumenti. Sem spadajo tudi druge storitve, ki so v pomoč pri izvajanju univerzalne poštne storitve.

Sem spada

  • sprejem, usmerjanje, prenos in dostava (v notranjem ali mednarodnem poštnem prometu) pisemskih in paketnih pošiljk s strani izvajalca, ki ima dovoljenje za izvajanje univerzalne poštne storitve, z različnimi načini prenosa; dejavnost lahko izvajajo tako zasebna kot javna podjetja
  • pobiranje pisemskih in paketnih pošiljk iz javnih poštnih nabiralnikov ali sprejemanje v poštnih uradih

Sem ne spada

  • poštne dejavnosti, ki niso del izvajanja univerzalne poštne storitve, gl. 53.200
  • dejavnosti poštnih hranilnic, vodenje žiro računov in druge finančne dejavnosti, gl. 64.190

SURS sem uvršča tudi

  • Izvajanje univerzalne poštne storitve