SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Nudenje celovitih pisarniških storitev

N82.110 Šifra SKD

Sem spada

  • opravljanje kombinacije vsakodnevnih pisarniških storitev kot npr. recepcija, izstavljanje računov, vodenje evidenc, storitve vložišča ipd. za plačilo ali po pogodbi

Sem ne spada

  • nudenje posamičnih storitev se razvršča v pripadajočo dejavnost glede na to storitev
  • posredovanje pisarniškega osebja brez nadzorovanja, gl. 78
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020