SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

C23.700 Šifra SKD

Sem spada

  • rezanje, brušenje in druga obdelava naravnega kamna za uporabo v gradbeništvu, na pokopališčih, na cestah, za kritino ipd.
  • proizvodnja kamnitih miz, klopi ipd.
  • klesanje napisov v naravni kamen in podobna dela

Sem ne spada

  • delo, ki se opravlja v kamnolomu, npr. pridobivanje surovega rezanega kamna, gl. 08.110
  • izdelovanje mlinskih kamnov, brusov in podobnih izdelkov, gl. 23.9
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020