SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

A01.640 Šifra SKD
V ta podrazred spadajo dejavnosti v zvezi z izboljševanjem kakovosti semenskega materiala s čiščenjem, odstranjevanjem neželenih primesi, poškodovanih ali premajhnih semen ter s sušenjem semen za skladiščenje. Vključena je tudi dodelava semen, vključno z gensko spremenjenimi.

Sem ne spada

  • pridobivanje semen, gl. 01.1, 01.2
  • stiskanje olja iz semen, gl. 10.410
  • raziskovanje in razvijanje novih vrst semen, gl. 72.110

SURS sem uvršča tudi

  • Storitve dodelave (čiščenja in tretiranja-razkuževanja) semen žitaric in oljnic
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020