Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Obramba

O84.220 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

 •   vodenje, nadzor in izvajanje vojaških obrambnih zadev ter kopenskih, morskih, zračnih in vesoljskih obrambnih sil, kot so:
 •   bojne enote kopenske vojske, mornarice in letalstva
 •   inženirske, prometne, komunikacijske, obveščevalne enote
 •   poveljstva, osebje in druge nebojne enote
 •   rezervne in pomožne enote obrambnih ustanov
 •   logistične enote (oskrba z opremo, potrebščinami in napravami ipd.)
 •   zdravstvena oskrba vojaškega osebja na terenu
 •   zagotavljanje civilnih zmogljivosti v mednarodnih operacijah kriznega odzivanja
 •   pomoč pri izdelavi obrambnih načrtov in skrb za izvedbo vaj, v katerih sodelujejo tudi civilne institucije in prebivalstvo
 •   upravljanje politike raziskovanja in razvoja in pripadajočih skladov za področje obrambe

Sem ne spada

 •   raziskovalne in razvojne dejavnosti, gl. 72
 •   zagotavljanje vojaške pomoči tujim državam, gl. 84.210
 •   dejavnosti vojaških sodišč, gl. 84.230
 •   zagotavljanje potrebščin za nujno pomoč ob naravnih nesrečah, gl. 84.240
 •   izobraževalne dejavnosti vojaških šol, gimnazij in akademij, gl. 85.3, 85.4
 •   dejavnosti vojaških bolnišnic, gl. 86.100