SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

N82.300 Šifra SKD

Sem spada

 • organiziranje, promocija in/ali vodenje prireditev, kot so gospodarski ali poslovni sejmi, razstave, znanstvena in gospodarska srečanja, kongresi, konference ipd., tudi z zagotavljanjem osebja za izvedbo in opremljanjem prostorov za razstave in prireditve

Sem ne spada

 • izvedba umetniških predstav, gl. 90.010
 • obratovanje objektov za kulturne prireditve, gl. 90.040
 • dejavnost zabaviščnih parkov, gl. 93.210

SURS sem uvršča tudi

 • Postavitev, opremljanje razstavnih prostorov na sejmih
 • Društvo kmečkih gospodinj organizira razstave svojih del - različnih jedi, ročnih del
 • Ozvočenje konferenc, opremljanje z mikrofoni ipd.
 • Organiziranje strokovnih ekskurzij je sestavljeno iz naslednjih treh dejavnosti:79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj;82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; Glavna je tista, s katero se ustvari največ dodane vrednosti
 • Organiziranje strokovnih seminarjev
 • Organiziranje srečanj
 • Razstavljanje maket z opisi, razlago
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020