Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

S96.030 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

 •   pokop in upepeljevanje pokojnikov in s tem povezane storitve:
 •   priprava pokojnikov za pokop ali upepelitev,
 •   balzamiranje pokojnikov
 •   storitve grobarjev
 •   priprava pogrebnih in upepelitvenih obredov
 •   prodaja grobov ali dajanje grobov v najem
 •  obratovanje mrliških vežic in druge storitve

Sem spada tudi

 •   urejanje in vzdrževanje pokopališč in grobnic
 •   pokop hišnih živali

Sem ne spada

 •   verske storitve ob pogrebih, gl. 94.910
 •   vrtnarska dela na pokopališčih, gl. 81.300

SURS sem uvršča tudi

 •   Ekshumacija (prekop) posmrtnih ostankov
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020