SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov

G46.110 Šifra SKD

Sem spada tudi

  • dejavnost kmetijskih zadrug brez lastne proizvodnje

Sem ne spada

  • trgovina na debelo za svoj račun, gl. 46.2
  • posredništvo pri trgovini na drobno zunaj prodajaln, gl. 47.990

SURS sem uvršča tudi

  • Posredništvo pri trgovini s senom na debelo
  • Prodaja gozdnega reprodukcijskega materiala (semen, delov rastlin, sadik) – če je poslovni subjekt le posrednik pri prodaji semen, če gre za posredništvo pri trgovini na debelo z deli rastlin ali če gre za posredništvo pri trgovini na debelo s sadikami
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020