SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom

K66.120 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

  • trgovanje na finančnih trgih za tuj račun (npr. posredovanje pri trgovanju z delnicami, vrednostnimi papirji) in s tem povezane dejavnosti ipd.,
  • borzno posredništvo vrednostnih papirjev in
  • borzno posredništvo blagovnih pogodb.

Sem ne spada

  • drugo finančno posredništvo, gl. 64.990
  • upravljanje finančnih skladov, za plačilo ali po pogodbi, gl. 66.300

SURS sem uvršča tudi

  • dejavnost borznoposredniških družb
Zadnja sprememba:
1. 4. 2022