SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

D35.120 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

  • upravljanje prenosnih omrežij in prenos električne energije od proizvajalcev do distribucijskih sistemov in odjemalcev

Sem ne spada

  • gradnja daljnovodov, gl. 42.220

SURS sem uvršča tudi

  • Prenos električne energije
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020