SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila

B08.910 Šifra SKD

Sem spada

  • pridobivanje naravnih fosfatov in naravnih kalijevih soli
  • pridobivanje samorodnega žvepla
  • pridobivanje in priprava piritov in pirotina, razen praženja
  • pridobivanje naravnega barijevega sulfata in karbonata, naravnih boratov, naravnih magnezijevih sulfatov, tufov
  • pridobivanje zemeljskih barv, fluorita in drugih kamnin, predvsem kot surovine za kemikalije

Sem spada tudi

  • pridobivanje gvana

Sem ne spada

  • pridobivanje soli, gl. 08.930
  • praženje železovih piritov, gl. 20.130
  • proizvodnja umetnih gnojil in dušikovih spojin, gl. 20.150
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020