SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov

E38.320 Šifra SKD
V ta podrazred spada predelava ostankov, odpadkov in dotrajanih predmetov v sekundarno surovino. Postopki predelave so lahko mehanski ali kemični. Značilno je, da je lahko vhodni material, bodisi sortiran ali ne, praviloma neprimeren za neposredno uporabo v industrijskem procesu. Izhodni material pa je primeren za nadaljnjo predelavo in se zato upošteva kot polizdelek.

Sem spada

 • mehansko stiskanje kovinskih odpadkov, npr. rabljenih avtomobilov, pralnih strojev, koles ipd.
 • mehansko zmanjševanje, razrez velikih kovinskih kosov, npr. vagonov
 • predelava nekovinskih ostankov, odpadkov in nekovinskih predmetov v sekundarne surovine
 • regeneriranje kovin iz fotografskih odpadkov, npr. fiksirja, fotografskih filmov in papirja
 • predelava gume, npr. rabljenih plaščev, v sekundarno surovino
 • sortiranje in drobljenje plastike za pridobitev sekundarne surovine za cevi, posode, palete ipd.
 • sortiranje, čiščenje in drobljenje stekla
 • sortiranje, čiščenje in drobljenje drugih odpadkov in ostankov za pridobitev sekundarne surovine
 • predelava uporabljenega jedilnega olja in masti v sekundarne surovine
 • predelava drugih ostankov in stranskih proizvodov živilske in tobačne industrije v sekundarne surovine

Sem ne spada

 • proizvodnja novih izdelkov iz sekundarnih surovin, npr. papirja iz odpadnega papirja, kovin iz kovinskih odpadkov, protektiranje gum ipd., gl. ustrezne postavke iz področja C (Predelovalne dejavnosti)
 • predelava jedrskih odpadkov, gl. 20.130
 • taljenje kovinskih ostankov in odpadkov, gl. 24.100
 • pridobivanje komposta iz organskih odpadkov, gl. 38.210
 • ravnanje z nenevarnimi odpadki, gl. 38.210
 • zakopavanje in podoravanje organskih odpadkov, gl. 38.210
 • pridobivanje energije s sežiganjem odpadkov, gl. 38.210
 • ravnanje z radioaktivnimi, bolnišničnimi in drugimi nevarnimi odpadki, gl. 38.220
 • trgovina na debelo z ostanki in odpadki, tudi zbiranje, razvrščanje, pakiranje, trgovanje ipd., brez industrijske predelave, gl. 46.770

SURS sem uvršča tudi

 • Peleti in briketi iz mešanih kovinskih ali plastičnih odpadkov
 • Peleti in briketi iz mešanih industrijskih odpadkov
 • Sortiranje odpadkov
 • Predelava odpadne, zastarele elektronske opreme in pridelava sekundarnih surovin kovin
 • Predelava odpadnega lesa
 • Mehansko stiskanje avtomobilov
 • Pridobivanje srebra iz odpadnih surovin
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020