SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pridobivanje uranove in torijeve rude

B07.210 Šifra SKD

Sem spada

  • kopanje uranove in torijeve rude
  • koncentriranje takih rud
  • proizvodnja rumene pogače

Sem ne spada

  • bogatenje uranovih in torijevih rud, gl. 20.130
  • pridobivanje kovinskega urana iz uranove svetlice, gl. 24.460
  • topljenje in rafiniranje urana, gl. 24.460
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020