Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Pridobivanje zemeljskega plina

B06.200 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

  • pridobivanje surovih plinastih ogljikovodikov (zemeljskega plina)
  • pridobivanje kondenzatov
  • osuševanje in ločevanje frakcij tekočih ogljikovodikov
  • razžvepljevanje plina

Sem spada tudi

  • pridobivanje tekočih ogljikovodikov s pirolizo ali utekočinjanjem

Sem ne spada

  • storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina, gl. 09.100
  • raziskovanje plinskih nahajališč, gl. 09.100
  • pridobivanje utekočinjenega naftnega plina pri rafiniranju nafte, gl. 19.200
  • proizvodnja industrijskih plinov, gl. 20.110
  • transport plinov in tekočin po cevovodih, gl. 49.500