SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

A01.410 Šifra SKD

Sem spada

  • vzreja in reja krav molznic in dojilj
  • prireja kravjega in bivoljega mleka

Sem ne spada

  • pastirstvo, uhlevljenje in oskrba živine za tuj račun, gl. 01.620
  • umetno osemenjevanje, gl. 01.620
  • predelava mleka, gl. 10.510

SURS sem uvršča tudi

  • Reja goveda (prireja mleka)
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020