Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij

C20.130 Šifra SKD

Podrobneje o pogojih za opravljanje dejavnosti

Sem spada

 • pridobivanje kemijskih elementov, razen kovin in tehničnih plinov
 • proizvodnja anorganskih kislin, razen dušikove kisline
 • proizvodnja alkalij, lugov in drugih anorganskih baz, razen amoniaka
 • proizvodnja drugih anorganskih kemikalij
 • praženje železovih piritov
 • proizvodnja umetnih dragih kamnov
 • proizvodnja destilirane vode

Sem spada tudi

 • proizvodnja obogatenega urana, torija
 • predelava izrabljenega jedrskega goriva

Sem ne spada

 • proizvodnja tehničnih plinov, gl. 20.110
 • proizvodnja dušikove kisline, amoniaka, amonijevega klorida,
 • amonijevega karbonata, kalijevega nitrita in nitrata, gl. 20.150
 • proizvodnja destiliranih dišavnih vodic, gl. 20.530
 • proizvodnja kovin, gl. 24

SURS sem uvršča tudi

 • Proizvodnja koloidnega srebra
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020