Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov

C23.990 Šifra SKD

Sem spada

  • proizvodnja tornih materialov in nemontiranih izdelkov iz njih na osnovi mineralnih snovi ali celuloze
  • proizvodnja mineralnih izolacijskih materialov, kot so žlindrina, kamena in podobna mineralna volna, razlistane sljude, ekspandirane gline in podobni materiali za toplotne in zvočne izolacije ali dušenje zvoka
  • proizvodnja izdelkov iz različnih mineralnih snovi, obdelane sljude in izdelkov iz nje, šote ali grafita (razen elektrotehničnih izdelkov iz grafita) ipd.
  • proizvodnja izdelkov iz asfalta in podobnih snovi, npr. asfaltnih lepil, bitumenske mešanice na podlagi asfalta ipd.
  • proizvodnja nekovinskih mineralnih prej, ogljikovih in grafitnih vlaken in izdelkov (razen za elektrode)
  • proizvodnja umetnega korunda

Sem ne spada

  • naftni bitumen, gl. 19.200
  • proizvodnja steklenih vlaken in izdelkov iz njih, gl. 23.140
  • proizvodnja grafitnih elektrod, gl. 27.900
  • proizvodnja ogljikovih ali grafitnih tesnil, gl. 28.290