SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov

C23.990 Šifra SKD

Sem spada

  • proizvodnja tornih materialov in nemontiranih izdelkov iz njih na osnovi mineralnih snovi ali celuloze
  • proizvodnja mineralnih izolacijskih materialov, kot so žlindrina, kamena in podobna mineralna volna, razlistane sljude, ekspandirane gline in podobni materiali za toplotne in zvočne izolacije ali dušenje zvoka
  • proizvodnja izdelkov iz različnih mineralnih snovi, obdelane sljude in izdelkov iz nje, šote ali grafita (razen elektrotehničnih izdelkov iz grafita) ipd.
  • proizvodnja izdelkov iz asfalta in podobnih snovi, npr. asfaltnih lepil, bitumenske mešanice na podlagi asfalta ipd.
  • proizvodnja nekovinskih mineralnih prej, ogljikovih in grafitnih vlaken in izdelkov (razen za elektrode)
  • proizvodnja umetnega korunda

Sem ne spada

  • naftni bitumen, gl. 19.200
  • proizvodnja steklenih vlaken in izdelkov iz njih, gl. 23.140
  • proizvodnja grafitnih elektrod, gl. 27.900
  • proizvodnja ogljikovih ali grafitnih tesnil, gl. 28.290
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020