SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij

C20.140 Šifra SKD
Ta podrazred vključuje proizvodnjo kemikalij z uporabo osnovnih procesov, kot so toplotno krekiranje in destilacija. Proizvodi teh procesov so običajno ločeni kemični elementi ali kemične spojine.

Sem spada

 • proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij:
  • acikličnih ogljikovodikov, nasičenih in nenasičenih
  • cikličnih ogljikovodikov, nasičenih in nenasičenih
  • acikličnih in cikličnih alkoholov, tudi sintetičnega etanola
  • mono
  • drugih kisikovih organskih spojin, tudi aldehidov, ketonov, kinonov in bifunkcionalnih ali polifunkcionalnih kisikovih organskih spojin
  • sintetičnega glicerola
  • dušikovih organskih spojin, tudi aminov
  • oglja in drugih produktov suhe destilacije lesa, premoga, smole
  • drugih organskih spojin
 • proizvodnja tehničnih alkoholov in estrov s fermentacijo organskih surovin
 • proizvodnja sintetičnih aromatov

Sem spada tudi

 • proizvodnja sirila

Sem ne spada

 • proizvodnja žganih pijač, gl. 11.010
 • proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki, gl. 20.160
 • proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki, gl. 20.170
 • proizvodnja surovega glicerina, gl. 20.410
 • proizvodnja eteričnih olj, gl. 20.530
 • proizvodnja salicilne in acetilsalicilne kisline, gl. 21.100
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020