SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa

C23.650 Šifra SKD

Sem spada

  • proizvodnja gradbenih materialov iz rastlinskih snovi (lesne volne, slame, trstike, ločja), vezanih s cementom, mavcem ali drugim mineralnim vezivom
  • proizvodnja izdelkov iz azbestcementa ali podobnih materialov:
    • valovitih in drugih plošč, opažev, strešnikov, kanalizacijskih in drugih cevi, rezervoarjev, korit, kadi, izlivov, vrčev, pohištva, opreme, okenskih okvirov ipd.
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020