SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa

C26.800 Šifra SKD

Sem spada

  • proizvodnja neposnetih nosilcev magnetnega ali optičnega zapisa, kot so neposneti magnetni trakovi, diskete, laserske plošče ipd.
  • kartice z neposnetim magnetnim trakom

Sem ne spada

  • razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa, gl. 18.200
  • proizvodnja neposnetih filmskih trakov, gl. 20.590
  • proizvodnja polprevodniških nosilcev s trajnim pomnjenjem (USB), gl. 26.200
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020