SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja naftnih derivatov

C19.200 Šifra SKD
Ta podrazred vključuje proizvodnjo tekočih in plinastih goriv in drugih frakcijskih proizvodov iz surove nafte, bituminoznih materialov ipd. Rafiniranje nafte obsega eno ali več dejavnosti, kot so frakcioniranje, destilacija, krekiranje.

Sem spada

 • proizvodnja motornih goriv: bencina, kerozina ipd.
 • proizvodnja goriv: lahkih, srednjih in težkih, kurilnega olja, rafinerijskih plinov kot npr. etana, propana, butana ipd.
 • proizvodnja maznih olj ali masti, tudi s predelavo iz odpadnih olj
 • proizvodnja izdelkov za petrokemično industrijo in za prekrivanje cest
 • proizvodnja različnih izdelkov: specialnega bencina, vazelina, parafina ipd.
 • mešanje biogoriv, tj. mešanje alkoholov z naftnimi derivati

Sem spada tudi

 • proizvodnja petrolejevih briketov
 • proizvodnja premogovih in šotnih briketov

Sem ne spada

 • pridobivanje zemeljskega plina (metana, etana, butana ali propana), gl. 06.200
 • proizvodnja kemikalij iz rafiniranih naftnih proizvodov, gl. 20
 • proizvodnja tehničnih plinov, gl. 20.110
 • proizvodnja čistih ogljikovodikov, gl. 20.140
 • proizvodnja etanola, gl. 20.140
 • proizvodnja biodizla, gl. 20.140
 • proizvodnja plinastih goriv razen naftnih plinov (npr. premogov plin, vodni plin, proizvodni plin, bioplin, plinarniški plin), gl. 35.210
Zadnja sprememba:
19. 11. 2020