Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav

C26.200 Šifra SKD
Ta podrazred obsega proizvodnjo in/ali sestavljanje elektronskih računalnikov, kot so osrednji računalniki, namizni, prenosni računalniki in strežniki ter računalniška periferna oprema, kot so pomnilniške naprave in vhodne ali izhodne naprave (tiskalniki, monitorji, tipkovnice). Računalniki so lahko analogni, digitalni ali hibridni. Digitalni računalniki, najbolj običajen tip računalnikov, so naprave, ki: (1) hranijo program ali programe in podatke, ki so potrebni za izvajanje programa, (2) jih je mogoče poljubno programirati glede na zahteve uporabnika, (3) izvajajo aritmetične operacije skladno z zahtevami uporabnika in (4) brez človeškega posredovanja izvajajo program, ki v teku obdelave zahteva od računalnika spremembo delovanja zaradi logične odločitve. Analogni računalniki zmorejo simuliranje matematičnih modelov in vsebujejo vsaj analogne elemente za upravljanje in programiranje.

Sem ne spada

 • reprodukcija medijev z zapisom (računalniških podatkov, zvoka, slike idr.), gl. 18.200
 • proizvodnja elektronskih komponent in elektronskih sestavov za računalnike in periferne naprave, gl. 26.1
 • proizvodnja računalniških modemov, za vgradnjo in zunanjih, gl. 26.120
 • proizvodnja kartičnih vmesnikov, modulov in sestavov, gl. 26.120
 • proizvodnja matičnih plošč z osnovnim operacijskim sistemom, gl. 26.120
 • proizvodnja modemov, omrežnih prenosnih naprav, gl. 26.300
 • proizvodnja stikal za digitalno komunikacijo, podatkovnih prenosnih naprav (npr. mostičkov, usmerjevalnikov, prehodnih vmesnikov), gl. 26.300
 • proizvodnja elektronskih naprav za splošno uporabo, kot so CD
 • proizvodnja monitorjev in ekranov za televizorje, gl. 26.400
 • proizvodnja konzol za videoigre, gl. 26.400
 • proizvodnja optičnih in magnetnih medijev brez zapisa za uporabo pri računalnikih ali drugih napravah, gl. 26.800

Sem spada

 • proizvodnja namiznih računalnikov
 • proizvodnja prenosnih računalnikov
 • proizvodnja osrednjih računalnikov
 • proizvodnja dlančnikov
 • proizvodnja pogonov magnetnih diskov, bliskovnih pomnilnikov (USB) in drugih pomnilniških naprav
 • proizvodnja optičnih diskovnih pogonov vseh vrst (npr. CD
 • proizvodnja tiskalnikov
 • proizvodnja monitorjev
 • proizvodnja tipkovnic
 • proizvodnja vseh vrst mišk, igralnih palic in sledilnih kroglic
 • proizvodnja namenskih računalniških terminalov
 • proizvodnja strežnikov
 • proizvodnja skenerjev, tudi bralnikov črtne kode
 • proizvodnja bralnikov pametnih kartic
 • proizvodnja čelad za navidezno resničnost
 • proizvodnja projektorjev računalniške slike

Sem spada tudi

 • proizvodnja računalniških terminalov, kot so bankomati, blagajniški terminali brez mehanskega upravljanja
 • proizvodnja večfunkcijskih pisarniških naprav, ki lahko opravljajo eno ali več naštetih funkcij: tiskanje, skeniranje, kopiranje, telefaksiranje